Hvilke Forkunnskap trenger en takstmann?

Hvilke forkunnskap trenger du dersom du ønsker takstmann utdanning?

Det er ikke noe fasitsvar på hvilke forkunnskap som stilles for å kunne ta en takstmann-utdanning. Dersom meningen er å arbeide som takstmann senere, bør du nok ha et minimum av en byggfaglig bakgrunn.

Mesterskolen vil du få beskjed om minimum forkunnskap. Enten at du er mester i et byggfag, eller at du kan vise til tilsvarende kompetanse. En byggmesters utdannelse vil holde hos begge skolene som utdanner takstmenn. Her kan du lese om hvordan man blir byggmester.

Forkunnskap takstmann utdanning
Forkunnskap Takstmann utdanning

Dersom du finner en som tilbyr kurs som ikke har minstekrav til utdanning, så bør du være på vakt. Det finnes alltid folk som ønsker å tjene penger på at «en takstmann ikke er en beskyttet tittel»

En bachelor i byggfag vil nok også kunne bli takstmann dersom han/hun har praktisk erfaring. Uten praktisk erfaring er det nesten nytteløst å gjøre tekniske tilstandsanalyser av boliger. Dette fordi man i Norge har et så stort mangfold av byggeteknikker som ikke står i noen lærebøker.

Faglig utvikling

Selv om du allerede har en solid byggfaglig plattform vil du hele tiden utvikle deg faglig gjennom selve utdannelsen. Nettverket du skaffer deg i et takseringsforbund er egentlig ganske unikt, spesielt i BMTF.

Faglig utvikling
Hva er en takstmann?
Hvilke forkunnskaper trenger en takstmann?
Takstmann – Jobbmuligheter?
Hvordan bli takstmann?
Takstmann og nettverk?
Hvorfor Nettbasert?

Mesterskolen du svar på den meste innefor takstbransjen. Enten på på siden eller ved å kontakte en kundebehandler der.