Hvilke Jobbmuligheter finnes?

Takstmann Jobbmuligheter

Takstmann jobbmuligheter: – Når man snakker om en takstmann og jobbmuligheter fennes det mange muligheter. At takstmannen er den som takserer boligen ved salg er stort sett riktig. Men en takstmann er så mye mer enn det.

Takstmann Jobbmuligheter

En takstmann-spesialist

Hvis man spesialiserer seg, kan man få enkelte oppdrag foran andre takstmenn fordi man er flink på et eller flere av områdene:
Det kan være som for eksempel:

 • Eierskifterapporter
 • Skadetakster
 • Verditakster (Arv, Skifte/skilsmisse)
 • Landbrukstakster
 • Naturskadetakst
 • Næringstakster
 • Reklamasjonstakster
 • Ulovlige byggesaker
 • Ulovlige bruk av bygninger
 • Skjønnstakst
 • Manglende ferdigattester
 • Byggesaker
 • Kontroll oppdrag i byggesaker.
 • Kontrolloppdrag for banker (byggelånsoppfølging)
 • Sakkyndige i rettsaker (rettsoppnevnte)
 • Sakkyndige i rettsaker vitneprov
 • Meddommer i rettsaker

I større byer og på mer befolkede tettsteder er det mulig for en takstmann å spesialisere seg innenfor ett eller flere av områdene over. Spesielt dersom en takstmann er medlem av et takseringsfobund og har tatt sin utdannelse gjennom en anerkjent skole for takstmenn. Da har takstmannen de rette forkunnskapene, og får den rette faglige utviklingen.

I Norge er det slik at takstmenn på mindre steder tar alle typer oppdrag. Dette på samme måte som for eksempel advokater. I utgangspunktet er det ingenting i veien for at man kan utføre alle typer oppdrag, men man er neppe en spesialist på samtlige fag innenfor takstyrket.

Faglig utvikling
Hva er en takstmann?
Hvilke forkunnskaper trenger en takstmann?
Takstmann – Jobbmuligheter?
Hvordan bli takstmann?
Takstmann og nettverk?
Hvorfor Nettbasert?

Mesterskolen du svar på den meste innefor takstbransjen. Enten på på siden eller ved å kontakte en kundebehandler der.

Mange takstmann får jobb gjennom portalen for takstmenn TAK.ST