Hvorfor Nettbasert?

Ønsker du å ta takstmann utdanning nettbasert? De fleste som tenker på å bli takstmann har som regel en jobb fra før. Hvor lett er det egentlig å ta fri fra jobben en uke, eller to i slengen. Hva koster det å reise til for eksempel Oslo og bo på hotell?

Nettbasert Takstmann-utdanning

I dagens marked finnes det som kjent to aktører som driver med takstmann utdanning. Mesterskolen er det eneste alternativet dersom du ønsker denne undervisningen nettbasert.

Sommeren 2013 gjorde Byggmestrenes Takseringsforbund(BMTF) en markedsundersøkelse blant 100 byggmestere som omhandlet nettundervisning kontra tradisjonell skoleundervisning, mer enn 80% ønsket nettundervisning om dette var mulig. Høsten 2013 inngikk BMTF en avtale med Mesterskolen om å levere nettbasert undervisning til takstmenn.

Takstmann Utdanning

Et faglig utvalg bestemte hvilke krav som skulle stilles som forkunnskaper.

Utdanning på nett er enkelt

Mesterskolen benyttes samme nettbaserte plattform som universiteter og høyskoler benytter over hele landet. Etter at du er ferdig utdannet får du tilbud om å bli medlem i Norges nest-største takseringsforbund BMTF. Man trenger ikke å bære rundt på tunge bøker, fordi alt er elektronisk.

Se leksjonen om og om igjen

Som nettstudent har du tilgang til Mesterskolen når du trenger den. I tradisjonell undervisning er det vanskelig å komme tilbake til læreren og spørre hvordan man for eksempel arealmåler et loft. Samtlige moduler vil være tilgjengelig for deg etter endt eksamen.

Nettverk i takstbransjen

BMTF er et forbund hvor man bygger nettverk på tvers av fylkesgrenser. Les mer om dette her…

Faglig utvikling
Hva er en takstmann?
Hvilke forkunnskaper trenger en takstmann?
Takstmann – Jobbmuligheter?
Hvordan bli takstmann?
Takstmann og nettverk?
Hvorfor Nettbasert?

Mesterskolen du svar på den meste innefor takstbransjen. Enten på på siden eller ved å kontakte en kundebehandler der.